1. Ako si aktivujem Kartu Ticket Restaurant®?

Ak Vaša Karta Ticket Restaurant® nebola aktivovaná, použite na jej aktiváciu 6-miestny aktivačný kód, ktorý nájdete v spodnej časti nosiča karty a 19-miestne číslo uvedené na prednej strane Vašej karty. Kartu si následne môžete aktivovať prostredníctvom infolinky na 02/333 333 65 zvolením možnosti „AKTIVÁCIA KARTY“. Nezabudnite, že kartu nie je možné používať, pokiaľ nie je aktivovaná.
V prípade, že Váš aktivačný kód nie je funkčný, kontaktujte, prosím, Služby zákazníkom na e-mailovej adrese
TRkarta-sk@edenred.com.

 

2. Ako si vyberiem svoj PIN kód?

PIN kód si sami vyberiete prostredníctvom infolinky Karty ihneď po jej aktivácii alebo zvolením možnosti „ZABUDNUTÝ PIN“ – k tomuto je však potrebné, aby ste si najskôr založili svoj internetový účet. V časti „MÔJ INTERNETOVÝ ÚČET / ZABUDNUTÝ PIN“ si vygenerujte obnovujúci kód a zapíšte si ho. Následne volajte infolinku na 02/333 333 65, zadajte voľbu „ZABUDNUTÝ PIN“ a postupujte ďalej podľa navigácie operátora.
 

3. Ako dlho je platná Karta Ticket Restaurant®?

Karta Ticket Restaurant® stráca platnosť ku dňu uvedenému na nej.

Karta Ticket Restaurant® má platnosť 5 rokov a je uvedená na prednej strane karty.

 

4. Kde sa dozviem, koľko peňazí mám na Karte Ticket Restaurant®?

Zostatok hodnoty je možné kedykoľvek preveriť zavolaním na infolinku číslo 02/333 333 65 alebo on-line na www.TRkarta.sk
v časti „DISPONIBILNÝ ZOSTATOK“. Karta
Ticket Restaurant® však musí byť predtým aktivovaná.

 

5. Je možné si skontrolovať históriu transakcií vykonaných Kartou Ticket Restaurant®?

Pokiaľ máte vytvorený internetový účet na www.TRkarta.sk, históriu transakcií si môžete skontrolovať v časti „MÔJ INTERNETOVÝ ÚČET / PREHĽAD“. Karta Ticket Restaurant® však musí byť predtým aktivovaná a registrovaná (časť „REGISTRÁCIA KARTY“).

 

6. Dokedy musím minúť hodnoty asociované ku Karte Ticket Restaurant®?

Zostatok hodnôt asociovaných ku karte stráca platnosť posledný deň kalendárneho roka, v ktorom boli hodnoty ku karte asociované. Hodnoty asociované ku karte počas posledného kalendárneho štvrťroka však strácajú platnosť až posledný deň nasledujúceho kalendárneho roka.

 

7. Môžem pomocou Karty Ticket Restaurant® vyberať hotovosť z bankomatu, resp. vymeniť jej zostatok za hotovosť?

Kartu Ticket Restaurant® nie je možné použiť v bankomate a ani zostatok nemožno zameniť za hotovosť. Vo vybraných partnerských zariadeniach, ktorých zoznam nájdete na www.TRkarta.sk v časti „KDE PLATIŤ KARTOU“ alebo na www.edenred.sk, je však možné využiť službu Ticket Restaurant® Mobile (mobilné platby) a platiť prostredníctvom mobilu. Pre využívanie služby je však potrebné, aby ste si najskôr prostredníctvom tejto stránky v časti "MOBILNÉ PLATBY" zaregistrovali telefónne číslo Vášho mobilu.

 

8. Kde môžem platiť Kartou Ticket Restaurant®?

Zoznam akceptačných miest Karty Ticket Restaurant® nájdete na www.TRkarta.sk v časti „KDE PLATIŤ KARTOU“ alebo
na
www.edenred.sk.

 

9. Čo mám robiť, ak mi odmietli akceptovať Kartu Ticket Restaurant®?

Treba zistiť, či sú platnosť a využitie Karty Ticket Restaurant® správne. Ak má prevádzka na dverách nálepku s označením Karty Ticket Restaurant®, potom ju prijíma. Ak takéto označenie nemá, je pravdepodobné, že nie je našim partnerom, a preto Kartu Ticket Restaurant® neakceptuje. Ak máte záujem, aby daná prevádzka akceptovala Kartu Ticket Restaurant®, napíšte nám jej názov a adresu na TRkarta-sk@edenred.com. My danú prevádzku oslovíme a dohodneme možnosti akceptácie.

 

10. Môže ma obchodník pri platbe Kartou Ticket Restaurant® vyzvať, aby som mu predložil doklad totožnosti a podpísal pred ním potvrdenie?

Áno, obchodník Vás môže požiadať o predloženie dokladu totožnosti pred prijatím platby prostredníctvom Karty Ticket Restaurant® a z bezpečnostných dôvodov Vás tiež môže vyzvať, aby ste podpísali potvrdenie za účelom porovnania podpisového vzoru s tým, ktorý máte uvedený na zadnej strane karty. Ak odmietnete predložiť doklad totožnosti, podpísať potvrdenie alebo nie je podpis na potvrdení zhodný s podpisovým vzorom na Vašej karte, obchodník je oprávnený Kartu Ticket Restaurant® zadržať a následne bez zbytočného odkladu odovzdať Edenred Slovakia, s.r.o..

 

11. Kto môže nabíjať Kartu Ticket Restaurant®?

Požiadavku na nabitie Vašej Karty Ticket Restaurant® môže zadať len Váš zamestnávateľ.

 

12. Je možné pri platbe Kartou Ticket Restaurant® doplatiť aj hotovosťou?

Áno, rozdiel ceny je možné doplatiť aj inou formou, napr. hotovosťou či inou kartou.

 

13. Čo mám robiť, ak som zabudol PIN kód?

Ak ste zabudli PIN kód, najskôr si na www.TRkarta.sk v časti „MÔJ INTERNETOVÝ ÚČET / ZABUDNUTÝ PIN“ vygenerujte
obnovujúci kód a zapíšte si ho. Následne volajte infolinku číslo 02/333 333 65, zadajte voľbu „ZABUDNUTÝ PIN“ a postupujte ďalej podľa navigácie operátora.

 

14. Môžem si zmeniť  PIN kód?

Pokiaľ si chcete zmeniť Váš PIN kód, zavolajte infolinku číslo 02/333 333 65. K tomuto úkonu potrebujete vedieť číslo Vašej karty a existujúci PIN kód.  

 

15. Čo mám robiť, ak Kartu Ticket Restaurant® stratím alebo mi ju ukradnú?

Ak Kartu Ticket Restaurant® stratíte alebo Vám bola odcudzená, alebo si myslíte, že bola použitá bez Vášho vedomia, je potrebné ju zablokovať.

V prípade, že máte vytvorený internetový účet na www.TRkarta.sk, zablokujete si ju na www.TRkarta.sk v časti „MÔJ INTERNETOVÝ ÚČET / ZABLOKOVANIE KARTY“. Táto blokácia karty je konečná a bude Vám musieť byť vystavená nová Karta Ticket Restaurant®. Preto o zablokovaní karty informujte svojho zamestnávateľa.

V prípade, že ste si na webstránke www.TRkarta.sk nevytvorili internetový účet, alebo si nepamätáte číslo Vašej karty, požiadajte Vášho zamestnávateľa, aby kontaktoval Edenred Slovakia, s.r.o., a kartu zablokoval a následne požiadal o vydanie novej Karty Ticket Restaurant® pre Vás. Ak by ste kartu neskôr našli, požiadajte Vášho zamestnávateľa, aby s touto informáciou čo najskôr kontaktoval Edenred Slovakia, s.r.o..

 

Edenred