1. Kto aktivuje moju Kartu Ticket  Restaurant®?

Za aktiváciu vašej Karty Ticket Restaurant®  je zodpovedný váš zamestnávateľ. Zamestnávateľ vám oznámi, od akého dátumu bude vaša karta aktívna. Kartu nie je možné používať, pokiaľ nie je aktivovaná.  


2. Ako dlho je platná Karta Ticket Restaurant®?

Platnosť Karty Ticket Restaurant® skončí ku koncu mesiaca uvedeného na nej.


3. Kde sa dozviem, koľko peňazí mám na Karte Ticket Restaurant®?

Zostatok hodnoty je možné kedykoľvek preveriť zavolaním na infolinku číslo 02/333 333 65 alebo on-line na tejto stránke
v časti “DISPONIBILNÝ ZOSTATOK“. Karta Ticket Restaurant® však musí byť predtým aktivovaná.  


4. Je možné si skontrolovať históriu transakcií vykonaných Kartou Ticket Restaurant®?

Pokiaľ máte na tejto webstránke vytvorený internetový účet, históriu transakcií si môžete skontrolovať v časti „MÔJ INTERNETOVÝ ÚČET / PREHĽAD“. Karta Ticket Restaurant® však musí byť predtým aktivovaná.


5. Dokedy musím minúť hodnoty asociované ku Karte Ticket Restaurant®?

Zostatok hodnôt asociovaných ku karte stráca platnosť posledný deň kalendárneho roka, v ktorom boli hodnoty ku karte asociované. Hodnoty asociované ku karte počas posledného kalendárneho štvrťroka však strácajú platnosť až posledný deň nasledujúceho kalendárneho roka.


6. Môžem pomocou Karty Ticket Restaurant® vyberať hotovosť z bankomatu, resp. vymeniť jej zostatok za hotovosť?

Kartu Ticket Restaurant®nie je možné použiť v bankomate a ani zostatok nemožno zameniť za hotovosť. Vo vybraných partnerských zariadeniach, ktorých zoznam nájdete na tejto webstránke v časti „KDE PLATIŤ KARTOU“ alebo na www.edenred.sk, je však možné využiť službu Ticket Restaurant® Mobile (mobilné platby) a platiť prostredníctvom mobilu. Pre využívanie služby je však potrebné, aby ste si najskôr prostredníctvom tejto stránky v časti „PLATBA CEZ MOBIL“ zaregistrovali telefónne číslo Vášho mobilu.


7. Kde môžem platiť Kartou Ticket Restaurant®?

Zoznam akceptačných miest Karty Ticket Restaurant®  nájdete na tejto webstránke v časti „KDE PLATIŤ KARTOU“ alebo
na www.edenred.sk.


8. Čo mám robiť, ak mi odmietli akceptovať Kartu Ticket Restaurant®?

Treba zistiť, či sú platnosť a využitie Karty Ticket Restaurant® správne. Ak má prevádzka na dverách nálepku s označením Karty Ticket Restaurant®, potom ju prijíma. Ak takéto označenie nemá, je pravdepodobné, že nie je našim partnerom, a preto Kartu Ticket Restaurant® neakceptuje. Ak máte záujem, aby daná prevádzka akceptovala Kartu Ticket Restaurant®, budeme radi, ak nám; to dáte vedieť e-mailom na adrese TRkarta-sk@edenred.com. Danú reštauráciu oslovíme a urobíme všetko pre to, aby sme ju zaradili do našej akceptačnej siete.


9. Môže ma obchodník pri platbe Kartou Ticket Restaurant® vyzvať, aby som mu predložil doklad totožnosti a podpísal pred ním potvrdenie?

Áno, obchodník vás môže požiadať o predloženie dokladu totožnosti pred prijatím platby prostredníctvom Karty Ticket Restaurant® a z bezpečnostných dôvodov vás tiež môže vyzvať, aby ste podpísali potvrdenie za účelom porovnania podpisového vzoru s tým, ktorý máte uvedený na zadnej strane karty. Ak odmietnete predložiť doklad totožnosti, podpísať potvrdenie alebo nie je podpis na potvrdení zhodný s podpisovým vzorom na vašej karte, obchodník je oprávnený Kartu Ticket Restaurant® zadržať a následne bez zbytočného odkladu odovzdať Edenred Slovakia, s.r.o..


10. Kto môže nabíjať Kartu Ticket Restaurant®?

Požiadavku na nabitie vašej Karty Ticket Restaurant® môže zadať len váš zamestnávateľ.


11. Je možné pri platbe Kartou Ticket Restaurant®  doplatiť aj hotovosťou?

Áno, rozdiel ceny je možné doplatiť aj inou formou, napr. hotovosťou či inou kartou.


12. Čo mám robiť, ak som zabudol PIN kód?

Ak ste zabudli PIN kód, najskôr si na tejto webstránke v časti „MÔJ INTERNETOVÝ ÚČET / ZABUDNUTÝ PIN“ vygenerujte
obnovujúci kód a zapíšte si ho. Následne volajte infolinku číslo 02/333 333 65, zadajte voľbu „ZABUDNUTÝ PIN“ a postupujte ďalej podľa navigácie operátora.


13. Môžem si zmeniť PIN kód?

Pokiaľ si chcete zmeniť váš PIN kód, zavolajte infolinku číslo 02/333 333 65. K tomuto úkonu potrebujete vedieť číslo vašej karty a existujúci PIN kód.


14. Čo mám robiť, ak Kartu Ticket Restaurant® stratím alebo mi ju ukradnú?

Ak Kartu Ticket Restaurant®stratíte alebo vám bola odcudzená, alebo si myslíte, že bola použitá bez vášho vedomia, je potrebné ju zablokovať.

V prípade, že máte vytvorený internetový účet na tejto webstránke, zablokujete si ju v časti „MÔJ INTERNETOVÝ ÚČET / ZABLOKOVANIE KARTY“. Táto blokácia karty je konečná a bude vám musieť byť vystavená nová Karta Ticket Restaurant®. Preto o zablokovaní karty informujte svojho zamestnávateľa.

V prípade, že ste si na tejto webstránke nevytvorili internetový účet, alebo si nepamätáte číslo vašej karty, požiadajte vášho zamestnávateľa, aby kontaktoval Edenred Slovakia, s.r.o., a kartu zablokoval a následne požiadal o vydanie novej Karty Ticket Restaurant®  pre vás. Ak by ste kartu neskôr našli, požiadajte vášho zamestnávateľa, aby s touto informáciou čo najskôr kontaktoval Edenred Slovakia, s.r.o..


Edenred