Platobný terminál

Platba prostredníctvom platobného terminálu je jednou z možností platby stravovacou kartou Ticket Restaurant®.

Ak Vás obchodník vyzve, aby ste si vložili kartu do platobného terminálu, postupujte nasledovne:

Ak máte bezkontaktnú kartu 
Pri platbe do 20€, stačí kartu priložiť k terminálu.
Pri platbe nad 20€, priložte kartu k terminálu a zadajte PIN kód.

Ak máte kartu s magnetickým pásikom
Potiahnite magnetický pásik (čierny pásik na zadnej strane karty) cez čítačku terminálu. Čítačka býva väčšinou umiestnená v pravej časti platobného terminálu.*
Následne zadajte PIN kód.

*Ak si nie ste istý, ako kartu vložiť, požiadajte pracovníka pokladne o usmernenie.

Naši partneri