Vylepšený internetový účet k vašej karte

Neváhajte a zaregistrujte sa!

Prinášame vám nový intuitívnejší internetový účet

ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES
Kliknite na tlačidlo "REGISTRÁCIA" v časti "MÔJ ÚČET"získajte prístup k aktualizovaným funkcionalitám, ktoré vám nový prehľadnejší účet ponúka (jednoduchšie a intuitívnejšie vyhľadávať akceptačné miesta, sledovať prevody od zamestnávateľa, skontrolovať kompletný prehľad transakcií atď.).

Ak ste už aj mali vytvorený internetový účet pred 20. - tym aprílom 2016, je potrebné sa nanovo zaregistrovať.
Netýka sa tých, ktorí si už registrovali účet cez stránku www.mojedenred.sk.
K registrácii do vylepšeného účtu potrebujete sériové číslo karty (uvedené na zadnej strane karty) a aktivačný kód, ktorý vám bol doručený na sprievodnom liste spolu s kartou. Ak ho nemáte, kliknite na „Registrácia / Získať aktivačný kód“. Aktivačný kód vám bude zaslaný na vašu e-mailovú adresu.

VÝHERCOVIA SÚŤAŽE:
Z tých, ktorí sa do 30.4.2016 zaregistrovali do nového internetového účtu, sme vyžrebovali troch výhercov karty Ticket Restaurant® s kreditom 20 €:
Štepán F., Bratislava
Juraj S., Košice
Marta K., Partizánske
Výhercom srdečne blahoželáme!

Naši partneri